โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย

•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ โสภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ

•อาจารย์ญาณี ช่อสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดี

•อาจารย์โฆษิต พรประเสริฐ กลุ่มกลุ่มการทดสอบและวิจัยการศึกษา

•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีญา สุราช หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ

•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง เพชรโทน หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา

•อาจารย์ขวัญดาว การะหงส์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

•อาจารย์นันท์ปพร สิทธิยา หัวหน้าสาขาวิชาสัมคมศึกษา

•อาจารย์นนท์ณภัสร์ วนกาญจน์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัมคมศึกษา

•อาจารย์ ดร.นวัตกร หอมสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา

เพื่อเข้าศึกษาดูงานการศึกษาและพัฒนางานบริหาร เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการพัฒนางานบริหาร

 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย