โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก  ในด้านการลดการเผาขยะ ในชุมชนและขยะการเกษตร  มีกิจกรรมการสาธิตการทำเครื่องฟอกอากาศ อีกทั้งยังมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่  ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566  ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
 

#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย