โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจมารยาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการเด็กวัยใสใส่ใจคุณธรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย