โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ การวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติจากคณะผู้บริหาร และการกล่าวถวายพระพรชัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย