โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน อ.ดร.กฤษฎา บุญชม และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก ในการเข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย