โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณต เสนาเงิน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวอายุ 10 ปี รายการ happiness Sanpatong travel เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาแบดมินตันอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย