โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ทั้งนี้ได้นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมแสดงฟ้อนเล็บ ร่วมกับนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ คุณครูจักรกฤษณ์ แสนใจ ณ ลาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย