โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โอกาสนี้ อ.ดร.กฤษฏา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทำการแสดงฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติ “คีตะล้านนาเทิดพระเกียรติองค์ราชัน” เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนสาธิต นำโดยท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย