โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธัญญ์รัตน์ ปัญญา ชั้น ป.1/2 ที่ได้เข้าร่วมกับชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรการประกวดสุดยอดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” คลิปการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค ระดับเด็ก

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย