โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 7 หน่วยงาน โดยมีนาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย