โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปิดมุมมองในการบริหารจัดการการจัดองค์กรระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย