โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่กองผ้าป่ามหากุศลไปยังองค์พระมหาเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขาด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ยอดเงินทำบุญผ้าป่าของผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตเป็นยอดเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 39,400 บาท

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย