โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บัวลอย สดใส อายุ 85 ปี มารดาของ อาจารย์บุญรัตน์ สดใส ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรม วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น. ณ วัดกู่เต้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบช้างเผือก (ป่าเห่วลื้อ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


272282372_358661449143823_5891560140208234741_n.jpg