โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ????ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ดังนี้
✨นายบุญรัตน์ สดใส
✨นางสาวรำพึง โนพวน
✨นางปริยาพร กองคำ
✨นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
✨นางชนิตา อิศรเสนา
ทั้งนี้จะได้เข้ารับรางวัล หนึ่งร้อยครูดี หนึ่งร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567
 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย