โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ???????? ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ(โครงการพิเศษ) ได้แก่

????โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัย
1. เด็กหญิงกวินตรา ชัยขาว นักเรียนชั้น ป.6/1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น (MMSP)
2. เด็กหญิงชญาธัญ หลวงปัน นักเรียนชั้น ป.6/1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น (MMSP)
3. เด็กชายกิตติภพ วิชัยทา นักเรียนชั้น ป.6/3 หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( ISMP)

????โครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต)

1. เด็กหญิงขวัญข้าว คำดอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น(MMSP)

????โครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

1. เด็กหญิงณฐภัค ลบบำรุง หลักสูตรภาษาอังกฤษ -คณิตศาสตร์ -ภาษาจีน (MMSP)


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย