โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ ????????

1. เด็กหญิงอภิญญ์วลัชญ์ ใหม่เสน นักเรียนชั้น ป.6/1

2. เด็กชายกัณตพงษ์ รวงระแหง นักเรียนชั้น ป.6/2

3. เด็กหญิงชนัญ์ธิดา ครินชัย นักเรียนชั้น ป.6/2

4. เด็กชายปุณยธร แก่นรัตนะ นักเรียนชั้น ป.6/2

5. เด็กหญิงปัณณธร แก่นรัตนะ นักเรียนชั้น ป.6/2

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย