โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

888888888

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA-Teacher Project ที่เดินทางมาสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 คน ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการสอนและทดลองสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 15 กันยายนนี้
 

#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย