โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานได้ส่งนักเรียนนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรายการใหญ่ กีฬาฟุตบอล 11 คน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลระดับประถมตอนปลาย ขอแสดงความยินดี และขอขอบพระคุณพระคุณทุกท่าน ที่ส่วนร่วมในงานกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความยินดี 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์นี้นะคะ คลิกดูกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย