โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกวัฒนธรรมการปลูกข้าวให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 95 คน อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 10,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำเกษตรอินทรีย์ (อ่างสระแกรง) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัย ในโครงการครูรักษ์ถิ่น เป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ แปลงนาสาธิต สวนเกษตรครูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย