โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"รักษ์ภาษาไทย" วันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย มีการแสดงจากคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และคณะครู ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสาธิตวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ที่ผ่านมา

และ มอบเข็มสภานักเรียนให้กับนักเรียนที่ได้เป็นสภานักเรียนในปีนี้

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย