โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะครูและนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

พร้อมรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งถัดไป

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน "สาธิตวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาศาสตร์ของครูนักเรียนกลุ่มสาธิต ประจำปีการศึกษา 2566" ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมการสอนของครูกลุ่มโรงเรียนสาธิตราชภัฏทั่วภาคเหนือ เป็นครั้งที่ 1 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามกลุ่มสาระวิชา หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันวิชาการสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ทั้ง 6 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้รับมอบธงเจ้าภาพงานแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2567 อีกด้วยสนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย