โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ทในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อคุณครู

จากนั้นเป็นกิจกรรมรับขวัญพวงคราม ระดับชั้นปฐมวัย ช่อที่ 41 และระดับประถมศึกษาช่อที่ 33 สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่ทั้งในระดับเตรียมอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษานี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย