โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ  ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่น Youth Hip Hop Team ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง เป็นแชมป์โลก โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจฝึกฝน มีความเพียรพยายาม จนประสบความสำเร็จสามารถชนะการแข่งขันเป็นแชมป์โลก สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขอให้ทุกคนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถและพร้อมที่จะต้นแบบให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ ต่อไปสนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย