โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยมีการแข่งขันคณิตคิดเร็วในแต่ละระดับชั้น และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกาดหมั้วคัวละอ่อน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะการขาย และการคิดคำนวณ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย