โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย