โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

วันแห่งการนำเสนอโครงการ Project Approach บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แผนกปฐมวัย) ได้จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานจากการเรียนตลอดโครงการ Project Approach ซึ่งเรียนตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้เรียนรู้โครงการดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล โครงการ แอปเปิ้ล 

ชั้นอนุบาล 1/1 โครงการ Cake 

ชั้นอนุบาล 1/2 โครงการ นม มอมอ 

ชั้นอนุบาล 2/1 โครงการ เต่ายักษ์ 

ชั้นอนุบาล 2/2 โครงการ รถไฟปู๊น ปู๊น 

ชั้นอนุบาล 3/1 โครงการ น้ำใส ใส

ชั้นอนุบาล 3/2 โครงการ Nature is all around us : ธรรมชาติรอบตัวเรา 

ชั้นอนุบาล 3/3 โครงการ ช.ช้าง น่ารัก 

โดยได้นำเสนอโครงการ ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจเด็กๆเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาพกิจกรรมจากทีมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย