โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยการเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (Princess Sirindhorn AstroPark) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อีกทั้งศึกษานิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (Princess Sirindhorn AstroPark) เชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย