โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความกล้าแสดงออกของนักเรียน ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีเหลืองสำหรับการจัดกีฬาสีในปีนี้มีการแบ่งการแข่งขันเป็น 2 วัน คือวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอล และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จากนั้นเป็นการแข่งขันกรีฑา ซึ่งมีขบวนพาเหรดของน้องอนุบาลและพี่ประถม นำโดยดุริยางค์ของโรงเรียนสาธิตและ cheerleader ของแต่ละกลุ่มสี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย