โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในโครงการ "การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี แม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย