โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม"วันลอยกระทง" ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนา การประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ และวัสดุธรรมชาติ มีการแสดงบนเวที เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย