โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์  และอาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะผู้บริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น มีความพร้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย