โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Halloween Day 2022 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน และการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย