โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณยธร แก่นรัตนะ และเด็กหญิงปัณณธร แก่นรัตนะ นักเรียนชั้น ป.5/3 ที่เข้าร่วมแข่งขันหมากรุกสากลเกมมาตรฐาน ระดับนานาชาติ รายการ 20th Bangkok Chess Club Open Chess Tournament โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

เด็กชาย ปุณยธร แก่นรัตนะ อยู่ในลำดับที่ 12 จากผู้เข้าแข่งขัน 83 คนและ ได้รับรางวัล Best Junior อันดับที่ 3 ในรุ่น Challenger

เด็กหญิงปัณณธร แก่นรัตนะ อยู่ในลำดับที่ 54 จากผู้เข้าแข่งขัน 83 คน

วันที่ 22 -30 ตุลาคม 2022 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย