โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลในรายการประกวด ISUZU SALA Megic Eyes Coverdance 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ด.ญ.จิตรชญา อินนันทชัย ป.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 ได้แก่ ด.ญ.อภิชญา ปวงย้อยแก้ว ป.5

ด.ญ.รัตนาวดี ศรีธัญรัตน์ ป.6

ด.ญ.ชิติศิริ อินมงคล ป.6

ด.ญ.ธนพร ศรีธัญรัตน์ ป.5

รางวัลชมเชย ได้แก่

ด.ญ.นาดา รอมาน ป.1

ด.ญ.ณิชาภา สุคนธวัฒน์ ป.2

ด.ญ.ชนิดาภา ชุตินทราศรี ป.3

ด.ญ.พีรดา ปงซาคำ ป.4

ด.ญ.ลัลน์ลลิต บุญทัน ป.2

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ โชว์รูมอีซูสุ ศาลา เชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย