โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลวีย์ เทพวีระกุล นักเรียนชั้นป 5/1 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Grand Prix : AGP BANGKOK Regional Competition 2022 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในรุ่น Performance A รางวัล Encouragement ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 13 -14 ตุลาคม 2565 ณ Hostbkk Performing Arts Center กรุงเทพมหานคร

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย