โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Halloween Kids Talent Contest 2022 ประกอบด้วย

ด.ญ.นาดา รอมาน

ด.ญ.ปภาดา บัวบาล

ด.ญ.ณิชาภา สุคนธวัฒน์

ด.ญ.ชนิดาภา ชุตินทราศรี

ด.ญ.พีรดา ปงซาคำ

ด.ญ.ลัลน์ลลิต บุญทัน

เมื่อวันที่ 15-16 ต.ค 65 ณ Central Chiangmai Airport จังหวัดเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย