โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการฯและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตฯ

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย