โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 ในกิจกรรมดูหนังบันเทิงใจก่อนปิดภาคเรียน ที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนขณะดูหนังในโรงภาพยนตร์ 

ณ ห้อง Mini Theater สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย