โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย