โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ o-netโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ o-net
ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ได้ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีมาก

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ