โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 5 ณ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  104 / 2562

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 5

ณ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562