โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเต้น WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์โลก ณ เมืองฟีนิกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  71 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเต้น
 WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์โลก
ณ เมืองฟีนิกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สั่ง ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2562