โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ของแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ของแสดงความยินดีตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัย North เชียงใหม่