โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 102 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560