โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศผลรายชื่อนักเรียน รอบที่ 3/2559
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2559 วันที่ 28 มีนาคม 2559  ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน  คลิกดูที่นี่ >>>>