โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกได้ที่นี้