โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ระดับปฐมวัย 

 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารปฐมวัย ครูผู้ปกครองและนักเรียนอนุบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน

 

 

ภาพ - ข้อมูล : นางสาวทิพานัน  นันตาราช

ข่าว : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ