โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวน์โหลด--ใบชำระค่าเทอม เทอม 2 ปีการศึกษา 2561เชิญคลิกโหลด เอกสาร แบบฟอร์ม
ใบชำระค่าเทอม เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล1

ระดับชั้นอนุบาล2

ระดับชั้นอนุบาล3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

     

หมายเหตุ  ติดปัญหา ติดต่อ ฝ่ายการเงินโรงเรียนฯ ด่วน