โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไมโลฟุตซอล 2017 Road to Barcelona ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR SOCCER ARENA จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 61 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันไมโลฟุตซอล 2017 Road to Barcelona

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR SOCCER ARENA จังหวัดเชียงใหม่