โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พบกับกิจกรรมดีๆของโรงเรียนสาธิตฯ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563พบกับกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563